ایلان ماسک: رمزارز تهدیدی برای حزب کمونیست چین است - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ایلان ماسک: رمزارز تهدیدی برای حزب کمونیست چین است

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ایلان ماسک معتقد است که دولت‌ها نمی‌توانند رمزارز ها را نابود کنند. او در کنفرانس Code که در 28 سپتامبر برگزار شد، ممنوعیت‌های اخیر چین علیه رمزارز ها را ارزیابی کرد.

با توجه به رویدادهای اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چین رمزارز ها را دوست ندارد. ماسک نیز نمی‌تواند بگوید که پشت‌پردۀ این دشمنی چیست، اما می‌گوید که حزب کمونیست چین با رمزارز ها دشمنی دارد، زیرا رمزارزها تهدیدی برای دولت مرکزی هستند.

ماسک می‌گوید: من فکر می‌کنم رمزارز ها اساسا قدرت دولت مرکزی را کاهش می‌دهند و دولت به همین دلیل رمزارز ها را دوست ندارند.

به نظر ماسک رمزارز ها ارزشمند هستند، اما دولت‌ها قابلیت کنترل آن‌ها را ندارند: می‌دانید، وقتی دولت‌ها نمی‌توانند پایگاه‌ داده‌های مربوط به پول را دستکاری کنند، پس حتما رمز‌ارز‌ها واجد ارزش هستند.

به نظر ماسک ممنوعیت استخراج نیز احتمالا مربوط به افزایش قطعی برق باشد که در حال حاضر استان‌های جنوبی چین را درگیر کرده است.

او دربارۀ توانایی خودش برای تغییر وضعیت بازار، آن‌هم تنها با یک توئیت، صحبت کرد و به حالت نیمه‌شوخی گفت اگر باعث صعود بازار شود، چیز خوبی است. ماسک به طور کلی معتقد است که رمز ارز ها هدف بلند‌مدت دارند.

ماسک همچنین به سخنانش این نکته را افزود که از میان بردن رمزارزها ناممکن است؛ اما او هم‌زمان معتقد است که دولت‌ها احتمالا دستاوردهای این صنعت را با مانع و کُندی مواجه کنند.

ماسک همچنین اطمینان دارد که لازم است کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در خصوص مقررات رمزارزها کاری انجام ندهد.

او به وضوح تأکید کرد که رمزارز را همچون ظهور دومین مسیح نمی‌داند: من ادعا نمی‌کنم که کارشناس رمزارز هستم. اما ارزش‌هایی در رمز ارز نهفته است. من گمان نمی‌کنم که پیدایش رمزارزها همچون ظهور دومین مسیح است. اما فکر می‌کنم که رمزارز خطا و تأخیر را در سیستم پولی رفع خواهد کرد.

منبع: u.today

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید

× 8 = چهل هشت