طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی و تنظیم مقررات بازار رمزارزها در داخل کشور. بازار رمزارزها توجه مجلس شورای اسلامی ایران را جلب کرد. نمایندگان مجلس طرح جدیدی را ارائه داده‌اند که طبق آن بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات بازار رمزارزها در داخل کشور است و استفاده از رمزارزهایی جز رمزارز ملی، برای پرداخت در داخل کشور یا راه‌اندازی شبکۀ پرداخت داخلی، ممنوع خواهد بود.

این طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی ، «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» نام دارد و با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه شده است.

طبق مادۀ نخست، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور است و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین استفاده از رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکۀ پرداخت داخلی ممنوع است.

در طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع استخراج تعیین شده است. این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید درآمد ناخالص این مزارع استخراج را در سال 1401 به مبلغ پانصد میلیون دلار برساند و پس از آن زمینۀ رشد سالانۀ 10 درصدی را فراهم آورد.

در تبصرۀ 1 مادۀ اول، مزارع استخراج موظف شده‌اند که میزان رمزارزتولیدی خود را به بانک مرکزی گزارش دهند. در تبصرۀ 2 مادۀ اول نیز آمده است که پروژه‌های مربوط به توسعۀ رمزارزها وابسته به اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

در مادۀ آخر طرح یاد شده، به تمهیدات لازم برای اعطای مجوز به مزارع در خصوص مصرف انرژی اندیشیده شده است. در تبصرۀ 1 مادۀ آخر، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف شده‌اند که برق و گاز مورد نیاز مزارع استخراج را تأمین کنند؛ در مقابل مزارع نیز وظیفه دارند برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولیدشده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی، در بازه زمانی سه ماهه، تعیین می‌شود.

در تبصرۀ 1 مادۀ آخر نیز، فعالان حوزۀ استخراج رمزارز می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های برق یا مشارکت در آن اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل‌ونقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانۀ گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

طبق طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی ، نیروی انتظامی مکلف است که واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز را پلمپ کند و ذی‌نفعان این واحدها را به مراجع قضایی مربوطه معرفی نماید.

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید

− پنج = 5