گروه تحلیل تکنیکال استلار - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال استلار 29فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال استلار 29فروردین1401

تحلیل تکنیکال استلار 29فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته در تحلیل قبلی گقته‌بودیم بعداز شکست روند نزولی خرید کنید و در مقاومت 0.21 سیو سود انجام‌دهید. اگر با تحلیل ما پیش رفته‌باشید حداقل  14درصد هم در این…

نمایش بیشتر