گروه تحلیل تکنیکال ترون - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال ترون 28فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال ترون 28فروردین1401

تحلیل تکنیکال ترون 28فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته  ترون در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که همین خط روند سبز رنگ است و از نظر سرمایه‌گذاری بلندمدت زمان مناسبی برای یک پله خرید این ارز…

نمایش بیشتر