گروه تحلیل تکنیکال دوج‌کوین - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال دوج‌کوین 31فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال دوج کوین 31فروردین1401

تحلیل تکنیکال دوج‌کوین 31فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته درحال‌حاضر دوج‌کوین در یک روند رنج قراردارد که حمایت ان 0.11 و مقاومتش 0.17 است. پیشنهاد می‌کنیم روی مقاومت سیو سود کنید و در حمایت خریدار باشید. ولی…

نمایش بیشتر

تحلیل تکنیکال دوج‌کوین در 21فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال دوج‌کوین 21فروردین1401

تحلیل تکنیکال دوج‌کوین 21فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته  در آخرین تحلیل دوج‌کوین اشاره کرده بودیم تنها زمان مناسب برای خرید این ارز، خرید بعد از شکست روند نزولی است، اگر به توصیه ما عمل کرده باشید…