گروه تحلیل تکنیکال شیبا - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال شیبا 30فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال شیبا ۳۰فروردین۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال شیبا ۳۰فروردین۱۴۰۱ در تایم‌فریم 4ساعته  شیبا در یک روند نزولی بلندمدت قراردارد برای این ارز سه نقطه ورود به صورت پله‌ای می‎‌‌‌شود درنظر گرفت. اولی ناحیه حمایتی 0.000021 و دومی ناحیه حمایتی 0.000017…

نمایش بیشتر