واژه‌نامه - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Dictionary of digital currencies

واژه نامه ارزهای دیجیتال

All0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0-9 51% attack حمله ۵۱ درصدی: هنگامی که بیش از 50% از استخراج کنندگان (ماینرها) در بلاک چین به بقیه گروه ها / کاربران حمله می کنند تا اقدام به سرقت دارایی یا ((دوبار خرج کردن)) کنند A ASIC اسیک:…

نمایش بیشتر