ارز دیجیتال کاردانو - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
فعالیت-قراردادهای-هوشمند-و-defi-در-بلاکچین-کاردانو-به-اوج-خود-رسید

فعالیت قراردادهای هوشمند و DeFi در بلاک‌چین کاردانو به اوج رسید

خبر: فعالیت قراردادهای هوشمند و DeFi در بلاک‌چین کاردانو به اوج خود رسیده است پس‌ازآنکه منتقدان، شبکه کاردانو را به‌دلیل مشاهده فعالیت کمتر DeFi از زمان ارتقای آلونزو مورد تمسخر قراردادند، این بلاک‌چین سرانجام شاهد…

نمایش بیشتر