تحلیل تکنیکال الگورند - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

تحلیل تکنیکال الگورند 27فروردین1401

تحلیل تکنیکال الگورند 27فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته در تحلیل قبلی الگورند گفته بودیم در محدوده 0.7 خرید کنید و منتظر فروش در مقاومت‌ها باشید و دیدیم که قیمت دقیقا در محدوده‌ای که ما به عنوان…

نمایش بیشتر