تحلیل تکنیکال لینک - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال لینک 31فروردین1401-کاور

تحلیل تکنیکال لینک 31فروردین1401

تحلیل تکنیکال لینک 31فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته  لینک همچنان در روند نزولی بلندمدت خود قراردارد برای خرید سه نقطه پیشنهاد می‌شود . دو حمایت 12 و 8 دلار می‌توانند دو نقطه خوب برای خرید پله‌ای…

نمایش بیشتر