تحلیل تکنیکال مانا - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تحلیل تکنیکال مانا 27فروردین 1401-کاور

تحلیل تکنیکال مانا 27فروردین1401

تحلیل تکنیکال مانا 27فروردین1401 در تایم‌فریم 4ساعته  مانا همچنان در یک روند نزولی بلندمدت قراردارد و هنوز موفق به شکست کانال نزولی خود نشده است. همچنان دو ناحیه برای خرید مانا پیشنهاد می‌کنیم اولی خرید…

نمایش بیشتر