توکن‌سوزی - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
توقف توکن‌سوزی شیبااینو-کاور

توقف توکن‌سوزی شیبااینو؟؟!!

خبر: توقف توکن‌سوزی شیبااینو؟؟!! ارتش SHIB همچنان به انتقال مقادیر کثیری از شیبا‌‌اینو به کیف پول‌های منهدم ادامه می دهد، به‌طوری که این‌بار نزدیک به 100 میلیون ازاین رمزارز سوزانده شد. درهمین‌حال، نماینده اصلی…

نمایش بیشتر