فیسبوک - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
حرکات جدید فیسبوک metaدر دنیای ارزدیجیتال-کاور

حرکات جدید فیسبوک meta در دنیای ارزدیجیتال

خبر: حرکات جدید فیسبوک meta در دنیای ارزدیجیتال کمپانی Meta درصدد ارائه خدمات وام‌دهی ارزدیجیتال به اپلیکیشن‌های تحت مالکیت خود است. کمپانی مادر شبکه اجتماعی بزرگ فیسبوک Meta درصدد ارائه طرح‌هایی برای معرفی ارز مجازی…

نمایش بیشتر