tezos - دیدکس
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
تزوس از یک ارتقا موثر برای بلاکچین خود خبر می‌دهد-کاور

تزوس، از یک ارتقاء موثر برای بلاکچین خود خبر می‌دهد

خبر: تزوس، از یک ارتقاء موثر برای بلاکچین خود خبر می‌دهد بلاکچین اثبات سهام Tezos، یک ارتقاء بزرگ را فعال کرده‌است و الگوریتم اجماع خود را در نهمین به‌روزرسانی پروتکل تغییر داده‌است. براساس یک خبر،…

نمایش بیشتر